home-hoan chuong phat, xu ly nuoc, may lọc nuoc, xu ly cau can

Sản phẩm

» VẬT TƯ XỬ LÝ NƯỚC

» Hóa chất xử lý nước

» PAC (Poly Aluminium Chloride) - HC Đông Tụ

Hạt nhựa cation, anion

PAC (Poly Aluminium Chloride) - HC Đông Tụ

VNĐ
PAC (Poly Aluminium Chloride) - HC Đông Tụ

Chi tiết sản phẩm

PAC (Poly Aluminium Chloride) - HC Đông Tụ

PACA1579

Sản phẩm cùng loại

TOP
0961 855 868