home-hoan chuong phat, xu ly nuoc, may lọc nuoc, xu ly cau can

Tin tức

Nguyên nhân nỗ vỡ ống thủy sáng và cách xử lý

 

 

NỔ VỠ ỐNG THỦY SÁNG

1- Hiện tượng

Nghe tiếng nổ vỡ ống thủy tinh, nước và hơi bốc ra mù mịt .

2- Nguyên nhân

- Lắp ống thủy tinh đồng tâm nên ống thủy tinh bị nứt tế vi.

- Do nước lạnh bắn vào hoặc do vật cứng va vào.

3- Cách xử lý

- Đóng các đường hơi và đường nước để thay ống thủy tinh mới.

- Không có ống thủy tinh dự trữ thì ngừng hoạt động của nồi hơi.

 

    TOP
    0961 855 868